Hälsa

post thumb
Hälsa
kirjoittanut Allan/ 02 Sep 2020

Hälsa

Generellt sett är det viktigt att vara medveten om olika typer av sjukdomar som hundar kan få. En del hundraser har större sannolikhet att få sjukdomar än andra. Denna artikel syftar till att ge en generell överblick av den sibiriska huskyns hälsa.

Den sibiriska huskyns hälsa

Generellt sett är denna typ av hund mycket frisk, men som alla raser finns det risker att få sjukdomar. Viktigt att tillägga är att inte alla hundar får sjukdomar, men att det är viktigt att kolla på dessa för att kunna se tidiga symptom om något skulle uppkomma.

Om man köper en husky är det viktigt att man hittar en bra uppfödare som kan visa både hälsocertifikat för både valpen och dennes föräldrar. Hälsocertifikaten visar att hunden har testats och fått grönt ljus vad gäller dess hälsotillstånd, men också att den är frisk och kan ges till sina nya ägare vilka i lugn och ro kan uppfostra den.

Sjukdomar som är vanliga för huskys

När det kommer till huskys är det viktigt att ha koll på flera specifika sjukdomar och kroppsdelar när ett certifikat uppvisas av uppfödaren. Bland annat är det viktigt att hålla koll på styrkan på höfter och leder vilka kan tendera att gå ur led, men också kolla hundens ögon så att dessa är fullt funktionella. Detta då det är vanligt att huskys ofta får katarakter eller starr vilket gör att hunden får svårt att se då synen blir suddig. Dock sker det ofta när hunden blir äldre, men om det sker i ung ålder kan det också kirurgiskt tas bort. Det är också vanligt att huskyn får dystrofi i hornhinnan vilket gör att hunden får svårt att se. Huvudsakligen är det honor som får detta och det kan tidigt upptäckas i hundvalparna. I dagsläget finns inga botemedel mot denna sjukdom.